Problemstillinger

Jeg kan bl.a. modtage patienter med lidelser som:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression
 • Personer med hjerneskade
 • Angsttilstande
 • Problemer med parforholdet