Psykologiske undersøgelser

En psykologisk undersøgelse bliver ofte foretaget fordi man ikke aktuelt er på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Det er hyppigt en kommune eller forsikringsselskab som ønsker en sådan vurdering.

Formålet er næste altid overordnet set, at få en beskrivelse af pågældendes ressourcer, stærke og mere svage sider. Det har man ofte brug for når man skal finde ud af hvad man skal satse på arbejdsmæssigt/forsørgelsesmæssigt.

Der inddeles normalt i forskellige typer af undersøgelser:

 • Vurdering af intelligens, IQ.
 • Vurdering af demens/hjerneskade
 • Neuropsykologiske udredninger
 • Personlighedsvurderinger
 • Vurdering af arbejdsevne
 • Ressourcebeskrivelser

En psykologisk undersøgelse vil for klienten normalt vare fra 2 til 4 timer hos mig. Er det muligt foretages den på en gang, er der brug for flere kontakter gøre dette. En sådan undersøgelse består af:

 • gennemgang af evt.  medsendt materiale
 • en samtale om pågældendes opvækst, skole- og erhvervserfaring, sociale forhold og psykologiske forhold. Omfanget afhænger af formålet med undersøgelsen.
 • psykologiske tests, det kan være kognitive eller personlighedstests
 • klinisk indtryk, det vil sige undersøgerens eget indtryk af den undersøgte
 • en samlet konklusion og evt. anbefalinger
 • Når man møder op til en psykologisk undersøgelse skal man huske at medbringe briller hvis man bruger briller til f.eks. læsning og lignende.
 • Man skal regne med at der let kan gå i hvert tilfælde 2-3 timer hos mig.
 • Man skal helst have slukket sin mobiltelefon med mindre andet er aftalt.
 • Hvis man får medicin skal man helst have en liste med over hvad man får, eller medbring selve medicinen så jeg kan se hvad du får.
 • Man er velkommen til at have et familiemedlem (pårørende) med, også ved selve undersøgelsen.